TEATRy DZIECIĘCe

„3 PO 3” – szkoła podstawowa

Głównym celem cotygodniowych spotkań jest szeroko rozumiana edukacja teatralna, kształtowanie kreatywnego myślenia, rozbudzanie aktywności i chęci zaangażowania się, a także doskonalenie umiejętności warsztatowych tj.: poprawnej wymowy, modulacji barwy i siły głosu, pracy nad gestem, mimiką twarzy, ruchem scenicznym, kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozpoznawania własnych emocji oraz rozumienia i akceptacji uczuć innych ludzi.
Termin zajęć:  piątek w godz. 15.00 – 18.00

 

Grupa naborowa - szkoła podstawowa

Program zajęć obejmuje podstawy warsztatu aktorskiego, rozwijanie umiejętności werbalnego i pozawerbalnego komunikowania się, naukę wyrażania uczuć, kształtowanie wyobraźni, pamięci, wrażliwości. Przygotowuje do swobodnego funkcjonowania na scenie, właściwego wykorzystywania rekwizytów, synchronizacji ruchu scenicznego z muzyką. Zajęcia stanowią okazję do odkrywania możliwości twórczych dziecka, odbioru i przeżycia dzieł teatralnych, muzycznych, plastycznych, rozwijania umiejętności współpracy w grupie i odpowiedzialności. Efektem prowadzonych zajęć jest przygotowany i spektakl teatralny.
Termin zajęć:  poniedziałek – 15.00- 18.00

Prowadzący: Janina Lasota

 

aktualizacja 27.04.2018   ©  Pałac Młodzieży