Klub rozwijania i aktywności dziecięcej "Promyczek" i "Promyk"

Świat wówczas dopiero będzie szczęśliwy,
gdy wszyscy ludzie mieć będą dusze artystów…

August Rodin

 

Zajęcia w Klubie Rozwijania Aktywności Dziecięcej „Promyczek” skierowane są do uczniów szkół podstawowych – w ramach Klubu funkcjonują cztery grupy wiekowe. Do Klubu dzieci kierowane są przez pedagogów szkolnych współpracujących z nauczycielem prowadzącym zajęcia w „Promyczku”.


Jak sama nazwa Klubu wskazuje, szczególny nacisk kładzie się tu na aktywizację dziecka, co oznacza skoncentrowanie się na wydobyciu z niego drzemiącego potencjału, pomoc w uwierzeniu we własne możliwości i przeżycie sukcesu. Odbywa się to poprzez przyjazne dziecku formy takie jak zabawa i działania artystyczne. Uczestnicy biorą udział w radosnym byciu z innymi dziećmi, rozwijają wyobraźnię i zdolności plastyczne, przygotowują przedstawienia teatralne, uczą się również wyrażać uczucia i konstruktywnie rozwiązywać problemy realizując projekty profilaktyczne. Ponadto dzieci otrzymują pomoc w nauce. Dzięki korepetycjom udzielanym przez wolontariuszy „Zielonego Parasola” mogą poprawić swoją sytuację szkolną.

W Klubie „Promyczek” dzieci małomówne, mające problemy z nawiązaniem kontaktów mają szansę przełamania nieśmiałości i zahamowań. Impulsywność i energia dzieci nadpobudliwych natomiast zostaje ukierunkowana na działania twórcze.


Przyjazna atmosfera w „Promyczku”, zadania dostosowane do wieku i możliwości uczestników, możliwość odreagowania stresów, wreszcie satysfakcja i duma z osiąganych wyników - wszystko to sprawia, że zajęcia w Klubie „Promyczek” są wartościową alternatywą spędzenia czasu wolnego.


Zajęcia prowadzi Anna Mordyl-Charczyńska.


 • Zdjęcie: 2594.jpg
 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 2663.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: 7.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 5.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: 6.jpg

Praca z dziećmi zmierza w wielu kierunkach, szczególny nacisk kładzie się jednak na kształtowanie osobowości i wspieranie ich rozwoju. Oto kilka przykładowych form zajęć: Spektakle muzyczne: „Mały Książę” (2006 r.), "Kłopoty wróżki Pelagii” (2007 r.), „Calineczka” (2008r.), Dziewczynka z zapałkami” (2008 r.), przedstawienie „Pokój do wynajęcia” (2009 r.), „Brzydkie kaczątko” (2011 r.).

 

 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: 7.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 5.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: 6.jpg
 • Zdjęcie: 8.jpg

Zajęcia zabawowe, arteterapeutyczne, wycieczki, organizacja wypoczynku. Kolonie profilaktyczno-terapeutyczne w Łebie (2003 r.), obóz w Krówce Leśnej (2005 r.), obóz w Sokole Kuźnicy (2006 r.), wycieczki do Solca Kujawskiego (2008 r., 2011 r.), Obozy w Myślęcinku (2009 r., 2010 r.), Wycieczka do Gdańska i Sopotu (2010 r.), Wycieczka do Torunia (9 X 2011 r.).

 

 • Zdjęcie: 18.jpg
 • Zdjęcie: 22.jpg
 • Zdjęcie: 11.jpg
 • Zdjęcie: 16.jpg
 • Zdjęcie: 17.jpg
 • Zdjęcie: 14.jpg
 • Zdjęcie: 19.jpg
 • Zdjęcie: 9.jpg
 • Zdjęcie: 21.jpg
 • Zdjęcie: 13.jpg
 • Zdjęcie: 12.jpg
 • Zdjęcie: 15.jpg
 • Zdjęcie: 23.jpg
 • Zdjęcie: 20.jpg
 • Zdjęcie: 10.jpg

Projekty edukacyjno-artystyczne:

 • Projekt pn. „Weekendy Dziecięcej Radości" - projekt został nagrodzony w konkursie „Aktywna Wiosna” i uzyskał dotację od Fundację J&S Pro Bono Poloniae (2005 r.);
 • Program „Szkoła Magii”– realizowany w ramach rządowego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” (2007 r.);
 • Warsztaty Twórcze BALTAZAR - projektdotowany przez Ministerstwo Kultury – (2007 r.). Organizatorem programu było Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci z Rodzin Ubogich „Droga do Domu”;
 • Zajęcia warsztatowe dla dzieci i rodziców z wykorzystaniem metody W. Sherborn - „Dobra zabawa”(2009/10 r.);
 • Cykl warsztatów dla dzieci i ich rodziców „Przystań”: Przystań jesienią (2011 r.), Przystań zimą (2011 r.), Przystań wiosną (2012 r.)
 • Cykliczne kiermasze dekoracji bożonarodzeniowych oraz kiermasz – Wiosenna Fabryka Szalonego Królika.

 

 • Zdjęcie: 25.jpg
 • Zdjęcie: 27.jpg
 • Zdjęcie: 33.jpg
 • Zdjęcie: 28.jpg
 • Zdjęcie: 31.jpg
 • Zdjęcie: 29.jpg
 • Zdjęcie: 24.jpg
 • Zdjęcie: 30.jpg
 • Zdjęcie: 32.jpg
 • Zdjęcie: 26.jpg

 

aktualizacja 27.04.2018   ©  Pałac Młodzieży