Klub rozwijania i aktywności dziecięcej "Promyczek" i "Promyk"

Świat wówczas dopiero będzie szczęśliwy,
gdy wszyscy ludzie mieć będą dusze artystów…

August Rodin

 

Nazwa Klubu wskazuje, iż jego główna działalność skierowana jest na intelektualną, artystyczną i społeczną aktywizację dziecka.

Uczestnicy zajęć mają zagwarantowany alternatywy sposób spędzenia czasu wolego, rozwój zainteresowań, umiejętności i wiedzy, pomoc w nauce, możliwość prezentowania swoich osiągnięć publicznie, a także atmosferę bezpieczeństwa i zaufania w grupie.

W zajęciach „Promyczka” uczestniczą dzieci w wieku 6 – 13 lat, kierowane do Klubu przez pedagogów szkolnych. Członkami Klub „Promyk” jest natomiast młodzież gimnazjalna i uczniowieszkół średnich.

Z Klubem współpracują wolontariusze „Zielonego Parasola”, którzy pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych, udzielając im korepetycji oraz angażują się w różne przedsięwzięcia: kiermasze, przedstawienia, wycieczki. Wolontariuszami są głównie studenci i licealiści. Do Wolontariatu zapraszamy również osoby, które ukończyły 16 lat i zdecydowane są na pomoc dzieciom w nauce.

Klub Rozwijania Aktywności Dziecięcej „Promyczek” i „Promyk” oraz Wolontariat „Zielony Parasol” od wielu lat współpracuje z uczniami i nauczycielami VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy oraz ze Stowarzyszeniem SympatykówMedyka i Ósemki. Młodzież z VIII LO z godnym podziwu entuzjazmem angażuje się w pracę wolontariatu oraz realizuje cykliczną akcję „Listy do Świętego Mikołaja”. Polega ona na spełnianiu dziecięcych marzeń zawartych w listach pisanych do Świętego Mikołaja. Akcję kończy wspólna impreza połączona z kolędowaniem i wręczaniem prezentów. Za wieloletnią współpracę i nieustanną gotowość do niesienia pomocy serdecznie dziękujemy wspaniałej ekipie z VIII LO, a szczególnie Pani Katarzynie Cegielskiej, która inspiruje młodzież do tego typu przedsięwzięć.

Praca z dziećmi zmierza w wielu kierunkach, szczególny nacisk kładzie się jednak na kształtowanie osobowości i wspieranie ich rozwoju. Oto kilka przykładowych form zajęć: Spektakle muzyczne: „Mały Książę” (2006 r.), "Kłopoty wróżki Pelagii” (2007 r.), „Calineczka” (2008r.), Dziewczynka z zapałkami” (2008 r.), przedstawienie „Pokój do wynajęcia” (2009 r.), „Brzydkie kaczątko” (2011 r.).

 

 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: 7.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 5.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: 6.jpg
 • Zdjęcie: 8.jpg

Zajęcia zabawowe, arteterapeutyczne, wycieczki, organizacja wypoczynku. Kolonie profilaktyczno-terapeutyczne w Łebie (2003 r.), obóz w Krówce Leśnej (2005 r.), obóz w Sokole Kuźnicy (2006 r.), wycieczki do Solca Kujawskiego (2008 r., 2011 r.), Obozy w Myślęcinku (2009 r., 2010 r.), Wycieczka do Gdańska i Sopotu (2010 r.), Wycieczka do Torunia (9 X 2011 r.).

 

 • Zdjęcie: 18.jpg
 • Zdjęcie: 22.jpg
 • Zdjęcie: 11.jpg
 • Zdjęcie: 16.jpg
 • Zdjęcie: 17.jpg
 • Zdjęcie: 14.jpg
 • Zdjęcie: 19.jpg
 • Zdjęcie: 9.jpg
 • Zdjęcie: 21.jpg
 • Zdjęcie: 13.jpg
 • Zdjęcie: 12.jpg
 • Zdjęcie: 15.jpg
 • Zdjęcie: 23.jpg
 • Zdjęcie: 20.jpg
 • Zdjęcie: 10.jpg

Projekty edukacyjno-artystyczne:

 • Projekt pn. „Weekendy Dziecięcej Radości" - projekt został nagrodzony w konkursie „Aktywna Wiosna” i uzyskał dotację od Fundację J&S Pro Bono Poloniae (2005 r.);
 • Program „Szkoła Magii”– realizowany w ramach rządowego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” (2007 r.);
 • Warsztaty Twórcze BALTAZAR - projektdotowany przez Ministerstwo Kultury – (2007 r.). Organizatorem programu było Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci z Rodzin Ubogich „Droga do Domu”;
 • Zajęcia warsztatowe dla dzieci i rodziców z wykorzystaniem metody W. Sherborn - „Dobra zabawa”(2009/10 r.);
 • Cykl warsztatów dla dzieci i ich rodziców „Przystań”: Przystań jesienią (2011 r.), Przystań zimą (2011 r.), Przystań wiosną (2012 r.)
 • Cykliczne kiermasze dekoracji bożonarodzeniowych oraz kiermasz – Wiosenna Fabryka Szalonego Królika.

 

 • Zdjęcie: 25.jpg
 • Zdjęcie: 27.jpg
 • Zdjęcie: 33.jpg
 • Zdjęcie: 28.jpg
 • Zdjęcie: 31.jpg
 • Zdjęcie: 29.jpg
 • Zdjęcie: 24.jpg
 • Zdjęcie: 30.jpg
 • Zdjęcie: 32.jpg
 • Zdjęcie: 26.jpg

 

aktualizacja 27.04.2018   ©  Pałac Młodzieży