Pałacowe Centrum Wyobraźni

Już ponad 35 lat w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy działa Pracownia Plastyczna - Pałacowe Centrum Wyobraźni. Każdego roku rozwija w niej zdolności plastyczne, wrażliwość artystyczną, wyobraźnię, kształci umiejętności, zdobywa wiedzę z zakresu sztuk pięknych około 200 młodych ludzi. Pośród uczestników zajęć najliczniejsi są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Najmłodsi to przedszkolacy, najstarsi to studenci, którzy nie chcą, by wraz z nauką szkolną kończyła się ich przygoda z twórczością plastyczną. Zresztą wychowankowie Centrum często zdają egzaminy do liceów plastycznych, a maturzyści na kierunki artystyczne, architekturę. Celem zajęć nie jest przygotowywanie młodzieży do egzaminów, oczywiście zdobyte tu umiejętności i wiedza ułatwiają ich zdawanie.
Uczestnicy zajęć poznają różne dyscypliny plastyczne: rysunek, malarstwo, grafikę, rzeźbę, sztukę użytkową, a także kolaż, instalację, performance i inne dziedziny sztuk wizualnych. Poprzez kształtowanie własnych wypowiedzi plastycznych uczą się patrzenia na dzieła sztuki, na otaczający ich świat. Rozwijając twórcze osobowości stają się otwarci nie tylko na rozmaite zjawiska artystyczne ...
Pałacowe Centrum Wyobraźni jest uznawane za jeden z najciekawszych w regionie ośrodków edukacji plastycznej. Rangę zawdzięcza przede wszystkim autorskim programom nauczania opracowanym przez pedagogów artystów: Zbigniewa Jastrowskiego, Tomasza Karcza, Ewę Wanko-Jastrowską. Są oni pomysłowi, uwzględniają oczekiwania młodzieży - współdziałają z nimi.
Zajęcia odbywają się nie tylko w Pałacu Młodzieży, ale i w plenerze, w galeriach i muzeach nie tylko w Bydgoszczy. Grupy młodzieży wyjeżdżają na ważne wystawy do innych miast i państw. Współpracują z grupami plastycznymi z innych placówek. Biorą udział w warsztatach i plenerach artystycznych. W myśl idei pobudzania, pielęgnowania i rozwijania twórczej aktywności wychowanków, wytworzyła się formuła „Wakacji z paletą”, które mają już swoją tradycję, bo odbywają się corocznie od 2002 roku. Możliwość tworzenia z natury, różnorodność stosowanych technik, bogaty program artystyczny połączony z ciekawym programem turystycznym i rekreacyjnym są dla „młodych artystów” doskonałą formą wypoczynku. Podczas „Wakacji z paletą” powstaje dużo prac plastycznych, które później są eksponowane na wystawach.
Zakres działalności Pracowni znacznie rozszerzyła Galeria „Pałac”, którą Zbigniew Jastrowski utworzył w Pałacu Młodzieży przed 20 laty. Galeria zajmuje niewielką część korytarza na piętrze placówki, ale przestrzeń ekspozycyjna bywa powiększana o inne części obiektu. Prezentowane są tu prace młodzieży – i z Pałacowego Centrum Wyobraźni, i z innych ośrodków. Eksponowane są prace młodzieży niepełnosprawnej, dokonania absolwentów uczelni plastycznych, a także twórców o znaczącym dorobku.
Uczestnicy zajęć wysyłają swoje prace na konkursy plastyczne, często zostają ich laureatami.
Pałacowe Centrum Wyobraźni ogłosiło adresowany do młodzieży z Pałaców Młodzieży i liceów plastycznych konkurs pn. „Ogólnopolskie Biennale Plakatu – Plakat Młodych”, gdzie uczestnicy PCW regularnie też zdobywają najwyższe laury.
Dzięki programowej różnorodności Pracownia Pałacowego Centrum Wyobraźni oraz Galeria Pałac dają dzieciom i młodzieży możliwość poszerzania skali artystycznych porównań, a poprzez spotkania i wyjazdy poznawania tego, co dzieje się w sztuce w kraju i na świecie.

 

  • Zdjęcie: 4.jpg
  • Zdjęcie: 1.jpg
  • Zdjęcie: 7.jpg
  • Zdjęcie: 3.jpg
  • Zdjęcie: 5.jpg
  • Zdjęcie: 2.jpg
  • Zdjęcie: 6.jpg

 

aktualizacja 27.04.2018   ©  Pałac Młodzieży