Dysleksja, ADHD - zajęcia terapeutyczne

Zajęcia psychoruchowe z elementami terapii pedagogicznej zaadresowane są do dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową, (trudności z nauką czytania, poprawnym i czytelnym pisaniem, kłopoty z matematyką) brakiem koncentracji uwagi oraz nadpobudliwościom psychoruchową. Mają charakter terapii rodzinnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości dziecka. W zajęciach aktywny udział biorą rodzice/opiekunowie dzieci, którzy uczą się metod pracy, wspierania i motywowania swoich pociech w dążeniu do osiągania celów.

Cele zajęć:

 • poznanie skutecznych metod uczenia się,
 • usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • doskonalenie umiejętności szkolnych:
  - usprawnienie techniki czytania i rozumienie czytanego tekstu,
  - wypracowanie nawyku samokontroli ortograficznej,
  - utrwalenie zasad ortograficznych,
  - poprawa poziomu graficznego pisma,
 • poznanie technik radzenia sobie ze stresem,
 • stworzenie okazji do odnoszenia sukcesów,
 • poprawa pamięć długo i krótkoterminowej,
 • wzrost poczucia własnej wartości,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • poznanie różnych technik komunikacyjnych (asertywna odmowa, komunikat ja, komunikacja bez przemocy, aktywne słuchanie, parafrazowanie),
 • nauka kreatywnego wyrażania emocji.

Na zajęciach pracuje się wybranymi technikami i metodami, np.: Gimnastyka Mózgu, metody poprawiające sprawność językową i słuch fonologiczny, terapia pedagogiczna. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn. Elementy pedagogiki zabawy i pedagogiki twórczości. Zajęcia odbywają się w sali nr 82, w trzech grupach wiekowych:
- I gr. klasy 1-3, godz. 16.00-17.10
- II gr. klasy 4-6, godz. 17.15-18.25
- III gr. klasy gimnazjalne, średnie godz. 18.30-19.35

Prowadząca zajęcia mgr A. Baczyńska-Serocka

 

 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: 7.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 5.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: 6.jpg
 • Zdjęcie: 8.jpg

 

aktualizacja 27.04.2018   ©  Pałac Młodzieży