DZIECIĘCA AKADEMIA SZTUKI

Dziecięca Akademia Sztuki istnieje w Pałacu Młodzieży od 23 lat. Dziś przychodzą na zajęcia skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym  już dzieci naszych absolwentów. Wielkie doświadczenie harmonijnie splata się z innowacyjnością naszego programu, ciągle aktualne są  bowiem główne cele, którym podporządkowana jest nasza działalność

RADOŚĆ – EDUKACJA – KREATYWNA ZABAWA

Wielką wagę przywiązujemy  do zauważonych przez nas talentów i uzdolnień każdego dziecka, które pielęgnujemy i rozwijamy. Spełniamy tak ważną w życiu małego człowieka potrzebę zabawy, ruchu, kontaktu z rówieśnikami.
Program skierowany do dzieci w wieku od 3-7 lat jednocześnie bawi i uczy aktywności, samodzielności, współpracy i kreatywności. Uczestnicy zajęć korzystają z zajęć plastycznych, sportowych, teatralnych, arteterapii i muzykoterapii, które odbywają się w należących do Pałacu Młodzieży salach dydaktycznych, baletowej, widowiskowej, teatralnej. Cechą, która wyróżnia nasze zajęcia są przygotowywane na wielką scenę sali widowiskowej spektakle teatralne łączące słowną – muzyczną i taneczną ekspresję dziecka. Spektakle przygotowywane z wielką dbałością o kostiumy, scenografie, rekwizyty, oprawę multimedialną są źródłem magicznych i niezastąpionych wrażeń nie tylko dla małych artystów ale całych rodzin. Nasze utalentowane maluchy zdobywają nawet ogólnopolskie nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych i literackich, zaś recytatorzy Dziecięcej Akademii Sztuki od lat są laureatami konkursu „Zabawa w rymy i rytmy” w kategorii wiersz.
Wspieramy rozwój małych bydgoszczan i umożliwiamy im dobry start w dalszą edukację.

 

 

 

 

 • Zdjęcie: 22.jpg
 • Zdjęcie: 33.jpg
 • Zdjęcie: 55.jpg
 • Zdjęcie: 11111.jpg
 • Zdjęcie: 11.jpg
 • Zdjęcie: 1111.jpg
 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 9.jpg
 • Zdjęcie: 7.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 5.jpg
 • Zdjęcie: 111.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: 222.jpg
 • Zdjęcie: 6.jpg
 • Zdjęcie: 8.jpg

 

Program

Celem zajęć jest: wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami  rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym.
Program obejmuje zajęcia:

 1. plastyczne - obejmują poznawanie różnych materiałów i technik plastycznych, które sprzyjają koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtują wrażliwość i kreatywność.
 2. muzyczne - to zabawy z piosenką, rytmiką, zabawy muzyczne kształtujące poczucie rytmu, melodii i estetyki ruchu.
 3. ruchowe - zabawy, które pozwolą dziecku nabyć ogólną sprawność, zapobiegać wadom postawy, kształtują motorykę, dają możliwość „wyszaleć się”.
 4. edukacyjne - związane z poznawaniem środowiska przyrodniczego, poznaniem literatury dziecięcej, pojęć matematycznych itp.
 5. teatralne - celem ich jest posługiwanie się wyobraźnią i twórczym myśleniem, wdrażanie do autoprezentacji, nabywanie pewności siebie, stwarzanie możliwości współuczestniczenia w trudnym procesie tworzenia inscenizacji, scenach, spektakli, rozwijanie umiejętności pięknego wysławiania się, poznawanie środowiska.

Podczas wspólnych zabaw i działań dzieci nabędą umiejętność współpracy w grupie, rozwiną pozytywny obraz własnej osoby i nabiorą wiary we własne możliwości, pokonają nieśmiałość, strach, lęk, nabędą zaufania do innych.

Dziecięca Akademia Sztuki proponuje wiele ciekawych pomysłów jak mądrze, twórczo bawić się z Waszym dzieckiem.

 

aktualizacja 27.04.2018   ©  Pałac Młodzieży